Adatvédelmi irányelvek

 1. Bemutatkozás

1.1 A Component Soft elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése és védelme mellett.

1.2 Ez a szabályzat akkor alkalmazandó, amikor adatkezelőként járunk el a webhely látogatóink és a szolgáltatás felhasználóinak személyes adatai tekintetében; más szóval, ahol mi határozzuk meg a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

1.3 Weboldalunkon sütiket használunk. Amennyiben ezek a sütik nem feltétlenül szükségesek az ügyfelek és a componentsoft.io látogatói adatainak biztosításához, akkor a weboldalunk első látogatásakor kérjük beleegyezését a sütik használatához.

1.4 Weboldalunk tartalmaz olyan adatvédelmi ellenőrzéseket, amelyek befolyásolják az Ön személyes adatainak feldolgozását. Az adatvédelmi ellenőrzések használatával megadhatja, hogy szeretne-e közvetlen marketing közleményeket kapni, és korlátozhatja az információk közzétételét. Az adatvédelmi vezérlőket az URL-en keresztül érheti el.

1.5 Ebben a szabályzatban a „mi” és a „miénk” kifejezések a Component Soft Kft-re utalnak. További információ rólunk a 13. szakaszban található.

 1. Forrás:

2.1 Ez a dokumentum a SEQ Legal (https://seqlegal.com) sablonjának felhasználásával készült.

 

 1. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

3.1 Ebben a 3. szakaszban meghatározzuk:

(a) az általunk feldolgozható személyes adatok általános kategóriáit;

(b) olyan személyes adatok esetében, amelyeket nem közvetlenül Öntől szereztünk be, az adatok forrását és meghatározott kategóriáit;

(c) a személyes adatok feldolgozásának céljai; és

 1. d) az adatkezelés jogalapjai.

3.2    Feldolgozhatunk adatokat a weboldalunk és szolgáltatásaink használatáról („használati adatok”). A használati adatok tartalmazhatják az IP-címet, a földrajzi helyet, a böngésző típusát és verzióját, az operációs rendszert, a hivatkozási forrást, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a webhely navigációs útjait, valamint információkat a szolgáltatás használatának időzítéséről, gyakoriságáról és mintájáról. A használati adatok forrása a Google Analytics. Ezeket a használati adatokat a weboldal és a szolgáltatások használatának elemzése céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás vagy jogos érdekeink, nevezetesen a weboldalunk és szolgáltatásaink figyelemmel kísérése és fejlesztése.

3.3 Feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, amelyek a szolgáltatásaink használata során  kerül birtokunkba („szolgáltatási adatok”). A szolgáltatási adatok lehetnek az Ön e-mail címe, utó- és vezetékneve, lakóhelye, munkahelye. A szolgáltatási adatok forrása Ön vagy munkáltatója. A szolgáltatási adatokat weboldalunk működtetése, szolgáltatásaink zavartalan biztosítása, weboldalunk és szolgáltatásaink biztonságának biztosítása, adatbázisunk biztonsági mentésének fenntartása és az Önnel történő kommunikáció céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja beleegyezés VAGY jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és üzleti vállalkozásunk működésének kezelése VAGY az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és / vagy az Ön kérésére lépések megtétele egy ilyen szerződés megkötésére.

3.4 A weboldalunkon vagy szolgáltatásainkon keresztül feldolgozhatunk információkat, amelyeket Ön tesz közzé („publikációs adatok”). Ezen adatokat az ilyen közzététel lehetővé tétele, valamint weboldalunk és szolgáltatásaink adminisztrációja céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja a beleegyezés.

3.5 Feldolgozhatunk minden olyan adatot, amelyet Ön nekünk nyújt be árukkal és / vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődésekor („érdeklődési adatok”). Az érdeklődés adatait feldolgozhatjuk releváns termékek és / vagy szolgáltatások felajánlása, marketingje és értékesítése céljából. A feldolgozás jogalapja a beleegyezés.

3.6 Feldolgozhatunk ügyfélkapcsolatainkkal kapcsolatos információkat, ideértve az ügyfelek elérhetőségét is („ügyfélkapcsolati adatok”). Az ügyfélkapcsolati adatok tartalmazhatják az Ön nevét, munkáltatóját, munkakörét, elérhetőségeit, valamint a köztünk és Ön vagy munkáltatója közötti kommunikációban szereplő információkat. Az ügyfélkapcsolati adatok forrása Ön vagy munkáltatója. Az ügyfélkapcsolati adatokat feldolgozhatjuk az ügyfelekkel fenntartott kapcsolataink kezelése, az ügyfelekkel való kommunikáció, az ilyen kommunikáció nyilvántartásának vezetése és termékeink és szolgáltatásaink ügyfelek számára történő népszerűsítése céljából. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás VAGY jogos érdekeink, nevezetesen az ügyfélkapcsolataink megfelelő kezelése.

3.7 Feldolgozhatunk tranzakciókkal kapcsolatos információkat, ideértve az áruk és szolgáltatások vásárlását is, amelyeket Ön velünk és / vagy a weboldalunkon keresztül bonyolított („tranzakciós adatok”). A tranzakciós adatok tartalmazhatják az Ön elérhetőségi adatait, a kártya adatait és a tranzakció adatait. A tranzakciós adatokat a megvásárolt áruk és szolgáltatások szállítása és az ilyen tranzakciók megfelelő nyilvántartása céljából lehet feldolgozni. Ennek a feldolgozásnak a jogalapja az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és / vagy az Ön kérésére lépések megtétele egy ilyen szerződés megkötésére, valamint jogos érdekeink, nevezetesen a weboldalunk és az üzletünk megfelelő kezelése.

3.8    Az Ön által megadott információkat e-mailes értesítéseink és / vagy hírleveleink előfizetésének céljából dolgozhatjuk fel („értesítési adatok”). Az értesítési adatokat a megfelelő értesítések és / vagy hírlevelek elküldése céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás VAGY az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és / vagy az Ön kérésére lépések megtétele egy ilyen szerződés megkötésére.

3.9 Feldolgozhatunk az Ön által nekünk küldött bármely kommunikációban található vagy ahhoz kapcsolódó információkat („levelezési adatok”). A levelezési adatok tartalmazhatják a kommunikációhoz társított kommunikációs tartalmat és metaadatokat. A webhely kapcsolattartási űrlapjaival létesített kommunikációhoz kapcsolódó metaadatokat a weboldalunk generálja. A levelezési adatokat az Önnel való kommunikáció és nyilvántartás céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja a jogos érdekeink, nevezetesen a weboldalunk megfelelő kezelése, valamint az üzleti és a felhasználókkal folytatott kommunikáció.

3.10 Feldolgozhatjuk az adatok általános kategóriáját. Ezek az adatok felsorolhatják az adatok egyes tételeit. Ezen adatok forrása azonosító forrás. Ezeket az adatokat meghatározott célokból lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás VAGY a jogos érdekeink, nevezetesen a jogos érdekek meghatározása VAGY az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és / vagy az Ön kérésére lépések megtétele egy ilyen szerződés megkötésére.

3.11 Bármely, az irányelvben meghatározott személyes adatot feldolgozhatunk, amennyiben ez jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, akár bírósági eljárásban, akár közigazgatási, akár bíróságon kívüli eljárásban. A feldolgozás jogalapja a mi jogos érdekeink, nevezetesen törvényes jogaink, az Ön törvényes jogainak és mások törvényes jogainak védelme és érvényesítése.

3.12 A jelen szabályzatban meghatározott bármely személyes adatot feldolgozhatunk, amennyiben ez szükséges a biztosítási fedezet megszerzéséhez vagy fenntartásához, a kockázatok kezeléséhez vagy a szakmai tanácsadáshoz. A feldolgozás jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen vállalkozásunk megfelelő védelme a kockázatokkal szemben.

3.13 Azon konkrét célokon túl, amelyek érdekében feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait a 3. szakaszban, bármely személyes adatot is feldolgozhatunk, amennyiben ez a feldolgozás a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, vagy létfontosságú érdekeinek vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében történik.

 1. Személyes adatok harmadik fél részére történő átadása

4.1 Személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk biztosítóinknak és / vagy szakmai tanácsadóinknak, amennyiben az ésszerűen szükséges a biztosítási fedezet megszerzéséhez vagy fenntartásához, a kockázatok kezeléséhez, a szakmai tanácsadáshoz, vagy a jogi követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez bíróság előtti eljárásban vagy közigazgatási vagy peren kívüli eljárásban.

4.2 A weboldalunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat fizetési szolgáltatóink kezelik vagy kezelhetik, azonosíthatják a PSP-ket. A tranzakciós adatokat csak annyiban osztjuk meg fizetési szolgáltatóinkkal, amennyi az Ön befizetéseinek feldolgozásához, az ilyen fizetések visszatérítéséhez, valamint az ilyen fizetésekkel és visszatérítésekkel kapcsolatos panaszok és kérdések kezeléséhez szükséges. A pénzforgalmi szolgáltatók adatvédelmi irányelveiről és gyakorlatáról a http://simplepartner.hu/SimpleFelhasznaloiASZF.html oldalon talál információkat.

4.3 A személyes adatok ezen 4. szakaszban meghatározott konkrét közzététele mellett közzé tehetjük az Ön személyes adatait is, ha ez a közzététel a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, vagy a létfontosságú érdekeinknek vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek biztosítása érdekében történik. Nyilvánosságra hozhatjuk az Ön személyes adatait, ha ez a közzététel jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, akár bírósági eljárásban, akár közigazgatási vagy peren kívüli eljárásban.

 1. Személyes adatok megosztása nemzetközileg

5.1 Ebben az 5. szakaszban információkat nyújtunk azokról a körülményekről, amelyekben személyes adatait továbbíthatják az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba.

5.2 Webhelyünkön látogatóként, a webhelyen keresztül velünk folytatott kommunikáció során vagy szolgáltatásaink igénybevételekor tudomásul veszi, hogy a weboldalunkon vagy szolgáltatásainkon keresztül közzététel céljából benyújtott személyes adatok az egész világon elérhetők lehetnek az interneten keresztül. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen személyes adatok mások általi felhasználását (vagy visszaélését).

 1. Személyes adatok tárolása és törlése

6.1 Ez a 6. szakasz meghatározza az adatmegőrzési irányelveinket és eljárásainkat, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésével és törlésével kapcsolatos jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

6.2 A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból kezelünk, nem tárolhatjuk tovább, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges.

6.3 Az Ön személyes adatait az alábbiak szerint tároljuk: a személyes adatokat az adatszolgáltatás napját követően legfeljebb 3 évig őrizzük meg.

6.4 Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt, mely a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, illetve a 12/2020.(II.7.) Kormányrendelet szerint valósítunk meg, úgy a Felnőttképzési Törvény 21. § (1) és § (5) bekezdése alapján a következő személyes adatokat vagyunk kötelesek kezelni és tárolni a tanfolyam kezdésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig:

 • a képzésben részt vevő családi és utóneve, születési családi és utóneve, anyja születési és utóneve, születési helye és ideje;
 • neme;
 • állampolgársága;
 • lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe, telefonszáma;
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben résztvevő végzettségével, szakképesítésével kapcsolatosak.

6.5 A 6. szakasz egyéb rendelkezéseitől függetlenül megőrizhetjük az Ön személyes adatait, ha ilyen megőrzésre szükségünk van egy jogi kötelezettség teljesítéséhez, amelyre ránk vonatkozik, vagy azért, hogy megvédjük létfontosságú érdekeit vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeit.

6.6 Adataihoz a Component Soft Kft.-nél kizárólag a megfelelő autorizációval rendelkező dolgozók (szervezeti profil, 2-factoros autentikáció) férhetnek hozzá.

6.7 Az Fktv miatt gyűjtött személyes adatait a Microsoft felhőtárhely szolgáltatásán keresztül (Microsoft OneDrive) tároljuk, fizikai szerverek helye: Európai Unió. Ugyanezen adatokat a képzés elindulásától számított 3. napig kötelesek vagyunk a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer felületére feltölteni.

 1. Kiegészítések

7.1 Időnként frissíthetjük ezt az irányelvet új verziók publikálásával a weboldalunkon.

7.2 Kérjük ezért időnként ellenőrizze ezt az oldalt, hogy elégedett legyen a házirend bármilyen változásával.

7.3 A jelentősebb változtatásokról értesíthetjük Önt e-mailben vagy a weboldalunk privát üzenetküldő rendszerén keresztül.

 1. Az Önök jogai

8.1 Ebben a 8. szakaszban összefoglaltuk az adatvédelmi törvény alapján az Ön jogait. A jogok némelyike összetett és ebből fakadóan az összes részletet nem közöljük összefoglalóinkban. Ennek megfelelően kérjük olvassa el a vonatkozó törvényeket és a szabályozó hatóságok útmutatásait e jogok teljes körű magyarázatához.

8.2 Az adatvédelmi törvény alapján elsődleges jogai:

 1. a) a hozzáféréshez való joga;
 2. b) a helyesbítéshez való jog;
 3. c) a törléshez való jog;
 4. d) a feldolgozás korlátozásának joga;
 5. e) a feldolgozás elleni kifogás joga;
 6. f) az adatok hordozhatóságához való jog;
 7. g) panasz joga a felügyeleti hatóságnál; és
 8. h) a hozzájárulás visszavonásának joga.

8.3 Önnek joga van megerősítést kapni arról, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait, és – ahol tesszük – hozzáférést a személyes adatokhoz, bizonyos kiegészítő információkkal együtt. Ez a kiegészítő információ tartalmazza a feldolgozás céljainak részleteit, az érintett személyes adatok kategóriáit és a személyes adatok címzettjeit. Ha mások jogait és szabadságait nem érinti, akkor átadjuk Önnek személyes adatainak másolatát. Az első példányt ingyenesen bocsátják rendelkezésre, de a további példányok kiadása esetében egy ésszerűen meghatározott díjat számolhatnak fel.

8.4 Joga van arra, hogy az Önre vonatkozó minden pontatlan személyes adatot kijavítson, és – figyelembe véve a feldolgozás céljait – a hiányos személyes adatokat kitöltse.

8.5 Bizonyos esetekben joga van személyes adatainak indokolatlan, késedelem nélküli törlésére. Ezek a körülmények magukba foglalják: a személyes adatokra már nincs szükség a gyűjtésük vagy más módon történő kezelésük céljaihoz képest; visszavonja hozzájárulását a beleegyezésen alapuló feldolgozáshoz; kifogásolja az adatkezelést az alkalmazandó adatvédelmi törvény bizonyos szabályai szerint; a feldolgozás közvetlen marketing célú; és a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel. Vannak azonban esetek, amikor nem érvényesíthető a törléshez való jog. Ezek magukban foglalják azon eseteket, ahol az adatok feldolgozása biztosítja a véleménynyilvánítás és az információszabadság gyakorlásához való jogot; biztosítja a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feltételeket; vagy biztosítja a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét.

8.6 Bizonyos esetekben joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását. E körülmények a következők: vitatja a személyes adatok pontosságát; a feldolgozás jogellenes de Ön ellenzi a törlést; a személyes adatokra már nincs szükségünk feldolgozás céljából, de Önnek szüksége van rájuk jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez; Ön kifogást emelt a feldolgozás ellen, de a kifogás ellenőrzésére még nem került sor. Ha a feldolgozás ezen az alapon korlátozott, akkor továbbra is tárolhatjuk az Ön személyes adatait. Ugyanakkor az adatok csak az alábbiak szerint dolgozhatóak fel: az Ön beleegyezésével; jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére; egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekű okokból.

8.7 Önnek joga van kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen az Ön személyes helyzetével kapcsolatos okokból, de csak akkor, ha az adatkezelés jogalapja: közérdek; a ránk ruházott hatósági hatáskör gyakorlása; vagy az általunk vagy harmadik fél által követett jogos érdekérvényesítések. Ha ilyen kifogást emel, akkor megszüntetjük a személyes adatok feldolgozását, hacsak nem tudjuk bizonyítani az adatkezelés szükségességének jogok indokait, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás jogi igények megfogalmazására, érvényesítésére vagy védelmére szolgál.

8.8 Önnek joga van kifogást emelni személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen (ideértve a közvetlen marketing célú profilalkotást is). Ha ilyen kifogást emel, akkor abbahagyjuk az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozását.

8.9 Önnek joga van kifogást emelni személyes adatainak tudományos vagy historikus adatgyűjtési vagy statisztikai célú feldolgozása ellen az Ön személyes helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag, kivéve, ha a feldolgozás közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

8.10 Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja:

 1. a) hozzájárulás; vagy

(b) a feldolgozás szükséges egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelynek Ön szerződő fele, vagy annak érdekében, hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk már a szerződés megkötése előtt;

és ha az ilyen jellegű feldolgozás automatizált módon történik, Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni tőlünk. Ez a jog azonban nem érvényes abban az esetben, ha hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

8.11 Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényeket, akkor törvényes joga van panaszt benyújtani az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál. Ezt megteheti szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti EU-tagállamban.

8.12 Amennyiben személyes adatai feldolgozásának jogalapja a beleegyezés, akkor Önnek joga van bármikor visszavonni a beleegyezését. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét.

8.13 A személyes adataihoz fűződő bármely jogát gyakorolhatja írásos formában vagy e-mailben az info@componentsoft.io címre megküldve a 8. szakaszban meghatározott egyéb módszerek mellett.

 1. Sütik (cookies)

9.1 A cookie egy azonosítót (betűk és számokat) tartalmazó fájl, amelyet egy webszerver küld egy webböngészőnek, és amelyet a böngésző tárol. Az azonosítót ezután visszaküldi a szervernek, valahányszor a böngésző kér egy oldalt a szervertől.

9.2 A sütik lehetnek „állandó” sütik vagy „munkamenet” sütik: az állandót a webböngésző tárolja és a megadott lejárati dátumig marad érvényben, hacsak a felhasználó nem törli a lejárati idő előtt; a munkamenet süti viszont lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a webböngésző bezárul.

9.3 A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználót, de az Önről tárolt személyes adatok összekapcsolódhatnak a sütikben tárolt és a sütikből nyert információkkal.

 1. Az általunk használt sütik

10.1 A sütiket a következő célokra használjuk:

(a) hitelesítés – sütiket használunk az Ön azonosítására, amikor meglátogatja weboldalunkat, és amikor a weboldalunkon navigál;

(b) állapot – cookie-kat használunk annak megállapításához, hogy bejelentkezett-e weboldalunkra;

(c) személyre szabás – sütiket használunk az Ön preferenciáival kapcsolatos információk tárolásához és a weboldal személyre szabásához;

(d) biztonság – a sütiket a felhasználói fiókok védelmére szolgáló biztonsági intézkedések egyikeként használjuk, ideértve a bejelentkezési adatok csalás céljára való felhasználásának megakadályozását, valamint általában a weboldalunk és szolgáltatásaink védelmét;

(e) reklám – cookie-kat használunk az Ön számára releváns hirdetések megjelenítéséhez;

(f) elemzés – sütiket használunk weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének elemzéséhez; és

(g) cookie-beleegyezés – cookie-kat használunk az Ön preferenciáinak tárolására a sütik általánosabb használatával kapcsolatban.

 1. Szolgáltatóink által használt sütik

11.1 Szolgáltatóink sütiket használnak, és ezek a sütik tárolásra kerülhetnek az Ön számítógépén, amikor felkeresi weboldalunkat.

11.2 A Google Analytics segítségével elemezzük weboldalunk használatát. A Google Analytics sütik útján gyűjti az információkat a weboldal használatáról. A weboldalunkra vonatkozóan összegyűjtött információkat felhasználjuk a weboldalunk használatáról szóló jelentések készítéséhez. A Google adatvédelmi irányelvei a következő címen érhetők el: https://www.google.com/policies/privacy/.

11.3 A HubSpot használatával hozzáférést kínálunk Ön számára a releváns információkat tartalmazó levelezőlistához. Ez a szolgáltatás sütiket használ arra, hogy emlékezze Önt arra, hogy már regisztrált-e. E szolgáltató adatvédelmi irányelveit a https://legal.hubspot.com/privacy-policy?_ga=2.159438781.1437881387.1526463212-1941780804.1511363237  címen tekintheti meg.

 1. Sütik kezelése

12.1 A legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik elfogadásának megtagadását és a sütik törlését. Ennek módja böngészőnként és verziónként eltérő. A sütik letiltásáról és törléséről azonban naprakész információkat szerezhet az alábbi linkeken keresztül:

(a)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)    http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)    https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Az összes süti letiltása negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára.

12.3 Ha letiltja a sütiket, akkor nem tudja használni a weboldalunk összes funkcióját.

 1. Cégünk alapadatai

13.1 A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Component Soft.

13.2 Magyarországon vagyunk bejegyezve, székhelyünk: 1119 Budapest, Bikszádi u. 16.

13.3 Az alábbi módokon tud kapcsolatba lépni velünk:

(a) postai úton a fent megadott postai címre;

(b) weboldalunk kapcsolatfelvételi űrlapjának használata;

(c) telefonon, a weboldalunkon időről időre közzétett elérhetőségen; vagy

(d) e-mailben, a weboldalunkon időről időre közzétett e-mail cím használatával.

 1. Adatvédelmi felelős:

14.1 Adatvédelmi felelősünk elérhetőségei a következők: Erdélyi Ernő, gdpr@componentsoft.io